Naša firma već duži niz godina sarađuje sa pink radiom, i naše reklame se objavljuju na ovoj stanici u terminima 8:35 , 12:35 , 16:35 , 20:35